Saveti

Ugradnja podova

Ugradnja parketa

Tarkett višeslojni parket isporučuje se u daskama i možete ga ugraditi odmah po kupovini. Može se postaviti lepljenjem ili uklapanjem daska. Najsavremnijim T-lock sistemom daske se lako uklapaju, a spoj je čvrst, siguran i gotovo nevidljiv. Tarkett parket moguće je ugraditi samo na podloge koje su stabilne i bez prašine, pukotina, ulegnuća i drugih oštećenja.

Ugradnja laminata

Zahvaljujći jedinstvenom sistemu uklapanja dasaka laminata, spajanje je veoma lako. Uzmite dužu stranu daske, spustite je i spojite sa drugom daskom. Spajanje je izvršeno kada čujete jedno „klik“!

Pošto je u pitanju plivajuća ugradnja, laminat je moguće postavljati preko vinil podova, parketa, laminata ili pločica. Tarkett preporučuje da se daske laminata polažu po dužini u skladu sa glavnim pravcem posmatranja i glavnim izvorom svetlosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *